torsdag 16 maj 2013

Digital fortbildning för det utvidgade kollegiet Med anledning av det förslag på en satsning på ett digitalt lärarlyft som Anna-Karin Hatt presenterar har Skollyftet beslutat att ta en aktiv roll för att fler lärare ska kunna använda digitala lärverktyg på ett bra sätt i sin undervisning. Skollyftet är en samlingsplats för lärare och andra som verkar i, och för, skolan och förskolan. Skollyftet är helt obundna och består av lärare och andra skolintresserade. De vill bidra till att ännu fler lärare får praktisk kompetensutveckling, mer kunskap, bättre självförtroende och fler idéer om hur man kan använda moderna lärverktyg i sin undervisning.
Kolla in Skollyftets webplats, där finns mycket intressant ! Vi behöver lärare som är digitalt kompetenta och kloka...

onsdag 15 maj 2013

Utbildningstrender 2013

Mycket talar för att användningen av öppna lärresurser kommer att ta fart ordentligt under 2013. UNESCO:s Paris OER Declaration och att EU lanserade sin Rethinking Education strategy före jul, där ett av målen är att öppna upp utbildningen inom EU, visar på detta. Även Lunds universitet ska utreda möjligheterna att starta öppna utbildningar.  Här intervjuas Dave Cormier och Helen Keegan när de besökte Stockholm i oktober om deras erfarenheter av öppna lärresurser (OER) och öppen utbildning.
Open Educationa Resources in Higher Education