torsdag 16 februari 2012

Framtidens lärande - här och nu!

FL2012 blir ännu vassare än de tidigare tre framgångsrika åren. “Mina samlade – och dokumenterade – intryck från konferensen är att den verkligen blivit enastående vad det gäller ‘självproducerat vetande’ bland professionella. Unikt skulle jag vilja säga.” Mikael Alexandersson, professor, Göteborg.
FL2012 är platsen där pedagogiken tar sats inför den digitala utvecklingen.
Läs mer här...

fredag 3 februari 2012

Classroom 2.0 är en öppen och "fri" community eller nätverk. Det riktar sig särskilt till de som är "nybörjare" och hoppas att nätverket skall fungera som support, inspiration och vara en del av den dialog kring digital teknik och lärande som pågår. Här finns hela tiden nya saker att ta del av.


BETT 2012 avslutades i London för ett par veckor sedan. Det är en av världens största mässor angående utbildning och teknik. Nu har arrangörerna samlat ihop ett antal intresanta "highlights"  därifrån.

Titta på the BETT video review.

onsdag 1 februari 2012

Elevers lust att förstå - en bortglömd drivkraft?

Elevers lust att förstå - en bortglömd drivkraft?
Teknikstött lärande kan öka elevernas motivation, det kan användas för att visa komplicerade processer och på så vis bidra till djupare förståelsekunskaper. Det hävdar kognitionsforskaren Peter Gärdenfors i en intervju med Skolverket. Men det förutsätter att skolan organiserar undervisningen på ett framsynt sätt.